شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 261 مورخ 16/12/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و شصت ویکمین جلسه شورا در مورخ 16/12/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا و جناب آقای مهندس ذاکری معاون شهردار ، جناب آقای مهندس دارابی مسئول واحد عمران تقدیر و تشکر نمودند .

سپس چند تن از شهروندان محترم (عباس یوسفی مسئول اسبق خدمات شهر ، آقای شاقلانی ، آقای غیاثوند و آقای اسدی غنچه)  که قبلاً از رئیس شورا جهت حضور در جلسه وقت گرفته بودند وارد صحن شورا شده و مشکلات خود را مطرح نمودند . 

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 6886 مورخ 24/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 100.692.000 ریال به شرکت عمران بزرگ سازان کاسپین مجری پروژه خانه فرهنگ پارک توحید به شماره قرارداد 3070 مورخ 18/4/93  بابت اضافه کارکرد از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 7363 مورخ 15/12/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز اجرای پروژه های عمرانی در فصل کاری مناسب در سال 1395 با توجه به لیست مشخصات و نحوه اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 1395  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، سازمان اتوبوسرانی شهرداری الوند و بانک ملت شعبه شهرصنعتی ارسال گردید .