شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 02/12/1394

رییس شورای اسلامی شهر الوند در خصوص درآمد شهرداری عنوان کرد.

2.12.1394
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: محمد رفائی نژاد با اشاره به اینکه درآمدهای شهرداری باید متناسب با توسعه شهر و افزایش جمعیت آن رشد داشته باشد اما متاسفانه درآمدهای شهرداری طی سالهای اخیر متناسب با توسعه شهر افزایش نیافته است؛ گفت:  مخصوصاً از زمانی که قانون تجمیع عوارض ارزش افزوده اجرا شد، […]