شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 11/12/1394

بررسی راهکارهای رفع مشکل سد معبر خیابان امام (ره) شهر الوند

11.12.1394
|
0 دیدگاهها
|

دویست وپنجاه نهمین جلسه شورای اسلامی شهر با محوریت بررسی راهکارهای رفع مشکل سد معبر در شهر الوند مورد بحث و بررسی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: جلسه شورای اسلامی شهر به ریاست محمد رفائی نژاد با محوریت بررسی راهکارهای رفع مشکل سد معبر در خیابان امام (ره) شهر الوند که با […]