شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 23/10/1400

نامه جناب آقای حسن اسدی قائم مقام موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی کار قزوین

23.10.1400
|
0 دیدگاهها
|

نامه جناب آقای حسن اسدی قائم مقام موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی کار قزوین در خصوص آمادگی همکاری و حمایت مادی و معنوی از اختراعات، ایده ها و طرح‌های پژوهشگران، مخترعین و کارآفرینان شهر الوند.