شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 15/10/1400

دیدار هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان قزوین با اعضای شورای اسلامی شهر الوند

15.10.1400
|
0 دیدگاهها
|

در این دیدار که با حضور آقایان امیرکلهر رئیس سازمان نظام مهندسی استان و سابک سیداف ، حامد بابائی، مصطفی کمالیان و خانم ترکمن اعضای نظام مهندسی استان، محمدجعفر موسی خانی مسئول دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهر الوند و با حضور حسین هاشمی شهردار الوند در صحن شورا برگزار گردید ابتدا اعضای شورا در رابطه […]