شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 11/06/1394

رئیس جدید شورای اسلامی شهر الوند مطرح کرد: از تجربیات تمامی اعضای شورا علی الخصوص ریاست سنوات قبل استفاده خواهم کرد.

11.06.1394
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: محمد رفائی نژاد رئیس جدید شورای اسلامی شهر الوند ضمن قدردانی از زحمات هیئت رئیسه دوره قبل اظهار داشت: از حسن اعتماد اعضای محترم شورا که موجب انتخاب اینجانب گردید تشکر و  قدردانی می نمایم و حقیقتا این مسئولیت بنده را دو چندان خواهد نمود و امیدوارم […]