شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 19/06/1394

جلسه و نشست اعضای شورای اسلامی شهر الوند با مسئولین بانک ملت

19.06.1394
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:  باتوجه به اینکه تعداد زیادی از شهروندان محترم الوند و نصرت آباد جهت دریافت تسهیلات و امورات بانکی به بانک ملت مراجعه می کنند جهت تسریح در کارشان و رفاه حال شهروندان، جلسه و نشست اعضای شورای اسلامی شهر با مسئولین سرپرستی استان و شعبه بانک ملت […]