شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 11/06/1393

ترکیب اعضای هیات رییسه شورای اسلامی شهر الوند برای یکساله دوم فعالیت مشخص شدند.

11.06.1393
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: هیأت رییسه شورا با اکثریت آرای اعضا و در فضای سرشار از آرامش و دوستی مشخص شدند. در جلسه انتخاب هیات رییسه، مهندس شعبان حسنی بعنوان رییس شورا در سمت خود ابقاء و محمد رفائی نژاد بعنوان نائب رییس شورا،  ایوب قلی زاده بعنوان منشی شورا، کرم […]