شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 01/06/1393

همزمان با روز پزشک؛ رییس شورای اسلامی و شهردار روز پزشک را به پزشکان شهر الوند و نصرت آباد تبریک گفتند

1.06.1393
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند؛ در این لوح که به امضای مهندس حسنی رییس شورای اسلامی شهر الوند و مهندس یحیی پور شهردار الوند رسیده، آمده است: مردمان هیچ شهری از پزشک بصیر مورد اعتماد بی نیاز نیستند و چه زیباست خدمت در جامعه ای که تعهد اسلامی با تخصص پیوندی ناگسستنی […]