شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 321

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 321 تاریخ جلسه: 11/8/1395 ساعت : 30/20 شب مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 2
اعضا : (حاضرین) آقایان :  رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، خمسه  ،عالمی ، ملائی ، اوسطی
غائبین آقایان :  قلی زاده   میهمان (آقایان) :  – 
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی
پس از تلاوت قرآن جناب آقاي محمد رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا  تقدیر و تشکر نمود .
نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 4724/ص/10 مورخ 25/7/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز اجرای مفاد بند 9 ماده 55 قانون شوراها جهت انعقاد قرارداد فیمابین شهرداری و آقای محسن اوسطی در خصوص تهیه و نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 5067/ص/14 مورخ 8/8/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت پاداش تعداد 10 نفر از فرزندان دانش آموز ممتاز پرسنل شهرداری الوند که از قلم افتاده از محل اعتبارات وظیفه خدمات اداری ماده 17 مبلغ 3.500.000 ریال و از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 ردیف 417702 مبلغ 11.800.000 ریال  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 3841/ص/14 مورخ 21/6/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 4.417.450.282ریال به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین بابت صورت وضعیت موقت شماره یک قرارداد 8362 مورخ 5/12/94 با موضوع ترمیم جداول و جدولگذاری و اصلاح نهرها و پلها از محل اعتبارات دیون عمرانی ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 3519/ص/14 مورخ 9/6/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 370.410.125 ریال به سازمان همیاری شهرداریهای قزوین بابت صورت وضعیت قرارداد 6568 مورخ 1/10/94 با موضوع پیاده رو سازی غرب بلوار معلم از محل اعتبارات دیون عمرانی ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 3842/ص/13 مورخ 21/6/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 829.178.325 ریال به سازمان همیاری شهرداریهای قزوین بابت صورت وضعیت موقت شماره یک قرارداد 6607 مورخ 2/10/94 با موضوع لکه گیری ، پیاده رو سازی معابر سطح شهر الوند و نصرت آباد با آسفالت از محل اعتبارات دیون عمرانی ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- نامه شماره 4601/ص/14 مورخ 18/7/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 227.634.870ریال به شرکت پویاگستر کیان بابت صورت وضعیت شماره دو قرارداد 5645 مورخ 8/7/93 با موضوع احداث سرویس بهداشتی در پارک نماز و نصرت آباد از محل اعتبارات دیون عمرانی ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

7- تعداد 20 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .