شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 04/08/1395

بررسی طرحهای بازآفرینی محله های شهر الوند در جلسه شورای شهر

4.08.1395
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: سیصدو نوزدهمین جلسه این هفته شورای اسلامی شهر الوند سه شنبه شب مورخ  4/8/95  بعداز نماز مغرب و اعشاء با بررسی طرح های بازآفرینی محله های هدف شهر الوند شامل طرح بازآفرینی محله گلها (مرکز شهر) و بازار ایرانی اسلامی و عمارت اربابی در صحن علنی شورا  […]