شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 229 مورخ 3/9/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و بیست و نهمین جلسه شورا در مورخ 3/9/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیراز حضور اعضای محترم شورا و شهردار محترم تقدیر و تشکر نمودند.

 سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1  نامه شماره 2929 مورخ 3/6/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر اجرای پروژه تعریض بلوارخلیج فارس با اعتباری بالغ بر 10.000.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 30300 از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها به سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با ضریب 13% پلوس نسبت به فهرست بهای راه و باند سال 1394  که این ضریب با در نظر گرفتن صعوبت در اجرای کار ترافیک در محدوده کارگاهی ، کار در شب ومقایسه با قیمت روز بوده است و با ضریب 20/1 بالاسری و ضریب05/1  منطقه ای و تجهیز کارگاه به صورت مقطوع به مبلغ 000/000/360 ریال واگذار نمایدمطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

2-  در پایان تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، کمیته امداد، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، اداره کار و رفاه اموراجتماعی شهرستان البرز ارسال گردید.