شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 29/09/1394

عیادت شورای اسلامی شهر الوند از همکار شورایی خود

29.09.1394
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:  بعد از به اتمام رسیدن جلسه ی روز یکشنبه مورخ 29/9/94 ساعت 19 اعضای شورای اسلامی شهر به همراه مهندس لطفی شهردار الوند از آقای عالمی همکار شورایی خود عیادت نمودند.

حضور رئیس آموزش و پرورش شهرستان البرز در جلسه شورای اسلامی شهر الوند

29.09.1394
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان البرز به ‌همراه معاونت آموزشی ، مالی و آموزش ابتدایی با حضور در محل شورای اسلامی شهر الوند با اعضای این شورا و شهردار دیدار کردند. در ابتدای این دیدار که به‌منظور مشارکت فرهنگی صورت پذیرفته بود، محمد رفائی نژاد رئیس شورای […]