شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 107 مورخ 8/7/93 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 107 مورخ 8/7/93 روز سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید آقای مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد  از حضور اعضاي محترم شورا تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه رييس و اعضاي محترم شورا تأكيد بر، برنامه محور بودن تمامي كارها از جمله فرهنگي را داشتند.

در ادامه ي جلسه اعضاي هيئت امناي مسجد رسول اكرم (ص) در رابطه با مشكلات موجود از قبيل صدور قبوض با مبالغ بالا (عوارض شهرداري ، آب و فاضلاب ، نوسازي ، آتش نشاني و برق سه فاز 32 آمپر) براي مسجد و عدم بضاعت مالي در پرداخت آن مطالبي ايراد نمودند و مقرر شد مكاتباتي براي مديريت برق شهرستان البرز ، شركت شهرصنعتي و شهرداري در جهت مساعدت انجام گيرد.

ضمناً اعضاي كميسيون فرهنگي  به شرح زير انتخاب شدند.

1-  آقاي محمد رفائي نژاد (رئيس كميسيون)

2-  آقاي ايوب قليزاده (نايب رئيس كميسيون)

3- آقاي عليرضا خمسه (منشي كميسيون)

در ادامه مقرر شد اعضاي كميسون فرهنگي براي سه سال آينده برنامه ي مدون تنظيم نموده و چالشهاي فرهنگي را در آن ديده و رفع رجوع نمايد؛ و شهردار و مجموعه ي فرهنگي شهرداري به مصوبات كميسيون فرهنگي نيز همكاري لازم را داشته باشند. در انتها ساعت كميسيون فرهنگي هر دو هفته يكبار روز سه شنبه ساعت 14 الي 15 اعلام گرديد.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- پيشنهاد شماره 2146 مورخ 08/07/93 چند تن از اعضاي محترم شورا در خصوص ارجاع پرونده ي شركتها و افراديكه در حريم بلوار خليج فارس اقدام به ساخت و ساز و فنس كشي نموده اند به كميسيون ماده صد ارجاع و آراء صادره به اجرا گذاشته شود مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- پيشنهاد شماره 2148 مورخ 08/07/93 چند تن از اعضاي محترم شورا در خصوص نامگذاري يكي از مراكز  فرهنگي به نام مرحوم حاج آقا بهرامي با توجه به زحمات زيادي كه ايشان در آباداني شهر انجام داده اند ؛ مراتب جهت اقدام مقتضي به شهرداري اعلام گرديد.

4- در پایان تعداد 24 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،فرمانداري محترم شهرستان البرز ، شركت بهداشتي فيروز ، شركت نيرومحركه ، اداره گاز ، اداره تعاون كار و رفاه امور اجتماعي ، اداره برق شهرستان و بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 

 .