شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 02/07/1393

مصاحبه ی روزنامه افق آینده شهرستان البرز با رییس شورای اسلامی شهر الوند

2.07.1393
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:  با توجه به انتخاب  مجدد مهندس حسنی برای سال دوم به عنوان رییس شورای اسلامی شهر الوند مصاحبه ای خواندنی در مورد مسائل شهری، پروژه های دردست اقدام و رابطه شورا با شهرداری با روزنامه افق آینده شهرستان البرز صورت گرفت. که سئوالات و پاسخ مطرح شده […]