شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 105 مورخ 1/7/93 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 105 مورخ 1/7/93 در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجیدآغاز، و مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد آغاز سال تحصيلي را تبريك گفته و ازحضور شهردار و اعضاي محترم شورا تشكر نمودند.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گردید.

در ابتداي جلسه در مورد زمين آقايان قشقايي (ساماندهي مشاغل مزاحم) و قدياني با حضور نامبردگان بحث و تبادل و نظر شد.

1- نامه شماره 4481 مورخ 26/06/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص مساعدت مالي به ستاد فرماندهي نيروي انتظامي جهت احداث ساختمان ستاد فرماندهي به مبلغ 150.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 16 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 4532 مورخ 29/06/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز اساسنامه سازمان نوسازي و بهسازي و عمران شهري شهرداري الوند مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- نامه شماره 4557 مورخ 29/06/93 شهرداري موضوع تصوير صورتجلسه توافق  شوراي كشاورزي كه در جلسه بررسي مسائل و مشكلات ناحيه ي شهري نصرت آباد درتاريخ 14/05/93 صورت گرفته   مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد پس از تحويل زمينهاي يادشده واحراز مالكيت وارجاع به كميسيون ماده 5 اقدام گردد.

4- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه ،  ادره گاز شهرستان البرز ، اداره تعاون كار و رفاه امور اجتماعي شهرستان البرز و فرمانداري محترم شهرستان البرزارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 .