شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 17/05/1395

پیام مشترک رئیس شورای اسلامی شهر الوند و شهردار به مناسبت روز خبرنگار

17.05.1395
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند؛ محمد رفائی نژاد و یدا… لطفی شهردار الوند در پیام مشترکی روز خبرنگار را به کلیه خبرنگاران استان قزوین تبریک گفتند. در این پیام آمده است: خبرنگاران زبان گویای حقایق در جامعه محسوب می شوند حقایقی که ذهن جامعه را به سمت آگاهی و اطلاع رسانی مطلوب سوق […]