شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره142 مورخ 12/11/93 روزیکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو چهل و دومین جلسه شورا در مورخ 12/11/93 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد از حضور اعضاي محترم شورا و شهردار محترم تقدير و تشكر نمودند.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 7815 مورخ 09/11/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به ضرورت تأمين پاركينگ در سطح شهر و افتتاح حساب جداگانه جهت جرايم و عوارض مرتبط با كسري و فروش پاركينگ دربودجه سال 94 اقدام لازم معمول گردد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2-نامه شماره 7897 مورخ 12/11/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص تملك ملک آقای تقی میراشه به نشاني الوند ، خيابان شهید صارمی ، پلاك 124  که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 637.364.400 ریال از محل اعتبارات وظيفه عمران شهري ذيل برنامه 301000 کارشناسی و ارزیابی گردیده است مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3-  نامه شماره 7827 مورخ 09/11/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز نصب كمپك برق در مجتمع كمپرسورسازي 192 واحدي واقع در شهر الوند ، خيابان اباذر يا روبروي پارك طراوت به مساحت 6 متر مربع از عرصه در انتهاي نبش شرقي پارك و در پياده رو به عنوان محل احداث و نصب كمپك انجام گيرد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- در پایان تعداد 26 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری  ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي ،كميته امدادشهرستان البرز ، بانك ملي شعبه الوند، شركت ايران قوطي ،مديريت اموربرق شهرستان البرز، رياست محترم كتابخانه هاي شهرستان ، شركت پارس حيان و پيمانكار خدمات شهر ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.