شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 90 مورخ 5/5/93

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره 90 مورخ 5/5/93 در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجیدآغاز، و آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخير و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، فرا رسيدن عيد سعيد فطر را تبريك گفته و از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند.
سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
1- نامه شماره 2735مورخ 23/04/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص پروژه خريد مبلمان شهري با اعتباري بالغ بر 2.000.000.000 ريال از طريق مناقصه عمومي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
2 – نامه شماره 2925مورخ 01/05/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز عمليات تفكيك و بازيافت زباله با دريافت مبلغ ساليانه به مبلغ 260.000.000 ريال به صورت ترك تشريفات مناقصه به مدت يك سال به شركت پاك گون سازه ايرانيان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
3- نامه شماره 2885مورخ 30/04/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص اجراي پروژه المان شهداي گمنام تا سقف 2.000.000.000 ريال با قيمت مقطوع و مترمربع زيربنا از طريق شركت بين المللي پديده نوين ابنيه و معماري (پنام) كه داراي 5 ابنيه و راه و نيز داراي رزومه كاري قابل قبول در زمينه اجراي المانهاي خاص در سطح كشور مي باشد از طريق ترك تشريفات مناقصه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
4- نامه شماره 2729مورخ 23/04/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز نصب كيوسك مناسبي به مساحت 8 مترمربع در قسمتي از مزار الوند با ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به مدت يكسال و با ترك تشريفات مزايده و با عنايت به نياز شهروندان به خدمات سنگ تراشي و حجاري سنگهاي مزاري با عقد قرارداد اجاره به آقاي فردين ستاري واگذار نمايد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
5- نامه شماره 2958 مورخ 01/05/93 موضوع درخواست صدور مجوزمساعدت مالي به مسجد حضرت علي ابن موسي الرضا جهت برگزاري كلاسهاي تابستاني به مبلغ 3.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 16 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
6- در ادامه جلسه تعداد 36 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،شركت نيرومحركه ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي ، بانك ملي شعبه الوند ، بانك ملي شعبه بلوار 22 بهمن ، شركت فرش پارس ،اداره گاز ، امور برق شهرستان البرز، اداره راهنمايي و رانندگي شهرستان البرز ،سازمان اتوبوسراني الوند ، شركت راستين البرز و شركت سندان ايرانيان ارسال گردید.
موافق: همه اعضا
مخالف: –

 .