شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 341

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 341 تاریخ جلسه: 5/11/1395 ساعت : 30/20 مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان :  رفائی نژاد ، قدمی ، حسنی ،  ملائی ، جهانی ، قلی زاده ، اوسطی ، عالمی ، خمسه
غائبین آقایان :   – میهمان (آقایان): جناب آقای لطفی (شهردار الوند)
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي محمد رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .
نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 14205/ص/14 مورخ 2/11/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه مبلغ 66.000.000 ریال به ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران در ورزشگاه امام علی (ع) از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 با پادار نمودن دراصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- نامه شماره 13587/ص/13 مورخ 27/10/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز بکارگیری خانم جادی در پست کارشناس طرح و توسعه فضای سبز برابر مجوز دفتر امور شهری استانداری به شماره 14324/42/59/ص مورخ 2/10/95  مبنی بر معرفی و موافقت با استخدام رسمی – قطعی و نظریه هسته محترم گزینش استانداری نسبت به استخدام نامبرده در پست صدرالاشاره از محل اعتبارات وظیفه خدمات اداری ماده 1 و 2 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

7- پیشنهاد شماره 3458 مورخ 5/11/95 چند تن از اعضای محترم شورا در خصوص تجدیدنظر در خصوص دفترچه بیمه خدمات درمانی روستایی و عشایری که به شهروندان ناحیه شهری نصرت آباد داده می شود و مکاتبه با ادارات مرتبط شهرستان مطرح و مراتب جهت اقدامات بعدی به فرمانداری محترم شهرستان البرز ارسال گردید .

8- تعداد 18 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .

1