شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 339

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 339 تاریخ جلسه: 28/10/1395 ساعت : 30/20 مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 2
اعضا : (حاضرین) آقایان :  رفائی نژاد ، قدمی ، حسنی ،  ملائی ، جهانی ، اوسطی ، قلی زاده ، عالمی ، خمسه
غائبین آقایان :  – میهمان (آقایان):  شهردار الوند (مهندس لطفی)
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي محمد رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .
نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 12797/ص/13 مورخ 19/10/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز بکارگیری آقای فرشاد اینانلو کارشناس حقوق و مسلط به قوانین و آیین نامه های مربوط به ممیزی و املاک شهرداری از طریق نظام مهندسی استان و بکارگیری در قسمت ممیزی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 6199/ص/14 مورخ 23/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 7.256.102.853 ریال به پیمانکاری سازمان همیاری شهرداریها استان قزوین بابت صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره 8362 مورخ 5/12/94 موضوع پروژه ترمیم جداول و جدولگذاری و اصلاح نهرها و پلها از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 5591/ص/14 مورخ 29/8/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تمدید قرارداد مشاورین اداری و مالی با اعتباری بالغ بر 360.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 از طریق استعلام بها با شرکتها و افراد واجدشرایط ، مطرح و با تمدید قرارداد یک نفر (آقای مکاری) از قرار ماهیانه مبلغ 10.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 12391/ص/14 مورخ 14/10/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه مبلغ 1.620.000 ریال به والدین خانم سودابه قربانی جهت کفن و دفن از محل اعتبارات ماده 17 و منظور نمودن به حساب کد درآمدی 3204 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 11858/ص/13 مورخ 9/10/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تصویب یک جلد تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و ارزش معاملاتی سال 1396 با شرح مستندات ردیفهای درآمدی جهت اعمال از ابتدای سال 96 در راستای اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 وظایف شورای اسلامی شهر و ماده 12 آیین نامه اجرایی وضع وصول عوارض مصوب هیئت دولت و ماده 74 و تبصره 11 ذیل ماده 100 قانون شهرداریها ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- پیشنهاد شماره 3391 مورخ 29/10/95 چند تن از اعضای محترم شورا در خصوص طرح مجدد نامه شماره 5463 مورخ 23/8/95 هیات مکتب العباس (ع) بابت برگزاری مراسم عزاداری و اجتماع بزرگ اربعین حسینی که از طرف شهردار محترم لایحه شده بود جهت اخذ مجوز در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح و لایحه مذکور به تصویب رسید .

7- تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .