شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 336

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 336 تاریخ جلسه: 14/10/1395 ساعت : 30/20 مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان :  رفائی نژاد ، قدمی ، حسنی ،  ملائی ، اوسطی ، قلی زاده ، جهانی ، عالمی ، خمسه
غائبین آقایان :  – میهمان (آقایان): –
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي محمد رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .
نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 12394/ص/17 مورخ 14/10/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز در خصوص خرید                        لوله پلی اتیلن از طریق ترک تشریفات قانونی از شرکت نشا گستر پردیس جهت لوله گذاری و ساماندهی کانالهای طرح آبیاری از جنوب شهر الوند با قیمت مقطوع تا سقف 6.000.000.000 ریال در جلسه مورخ 14/10/95 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و ضمناً مجوز  شماره 5602/ص/17 مورخ 29/8/95 کان لم یکن اعلام می گردد.

2- نامه شماره 6855/11 مورخ 11/10/95 فرمانداری محترم شهرستان البرز در رابطه با مغایرت به بند 3 صورتجلسه شماره 330 مورخ 21/9/95 ، موضوع صدور مجوز انعقاد قرارداد با آقای دکتر نوید سعید رضوانی در خصوص طرح ساماندهی مبلمان شهری الوند که در مصوبه قبلی مورد موافقت قرار گرفته و در انتها مقرر گردیده بود بصورت مناقصه عمومی انجام شود و این موضوع با ابتدای مصوبه تعارض داشت بدین وسیله در راستای اصلاح بند مذکور مصوبه رد و مقرر گردید بصورت مناقصه عمومی انجام شود .  

3- تعداد 14 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز ، اداره بهزیستی شهرستان البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .

 

 

1