شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 308

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 308 تاریخ جلسه: 14/6/1395 ساعت برگزاری : 3 بعدازظهر مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 2
اعضا : (حاضرین) آقایان : رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، خمسه ، قلی زاده ، عالمی ، اوسطی  
غائبین آقایان :  دکتر ملائی میهمان (آقایان) : مهندس لطفی شهردار محترم الوند
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا و شهردار الوند تقدیر و تشکر نمودند .

 

نتایج مصوبات :

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 3657/ص/14 مورخ 14/6/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 60.000.000 ریال به 12 پایگاه بسیج حوزه شهید رجایی به ازای هر پایگاه مبلغ 5.000.000 ریال از محل اعتبارات ماده 16 خدمات شهری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 3659/ص/14 مورخ 14/6/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال به خانم لیلا یارمحمدی از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 3658/ص/14 مورخ 14/6/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 3.000.000 ریال به کانون ورزشکاران شهرستان البرز بابت هزینه اعزام تیم قهرمانان ووشو به مسابقات استان قم از محل اعتبارات ماده 16 خدمات شهری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 3636/ص/19 مورخ 14/6/95 شهرداری الوند موضوع: درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 1.200.000.000 ریال به شورای کشاورزان الوند بابت تملک 22889 مترمربع به صورت یک قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرداری با قیمت کارشناسی در خصوص اجرای کمربندی جنوبی الوند با توجه به صورتجلسه کمیته فنی مورخ 14/6/95 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 3653/ص/25 مورخ 14/6/95 شهرداری الوند موضوع: درخواست صدور مجوز کاهش مبلغ ماهیانه پارکینگ لاله از مبلغ 90.000.000 ریال به 50.000.000 ریال و بازارهای روز واگذاری دو قطعه زمین شامل یک قطعه به مساحت 5/17309 مترمربع در میدان امام علی(ع) پشت دانشگاه پیام نور و یک قطعه به مساحت 3000 مترمربع در بلوار 22 بهمن نبش خیابان گلها موسوم به تولید دارو از مبلغ 60.000.000 ریال به 40.000.000 ریال با عنایت به عدم استقبال و شرکت در مزایده ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- نامه شماره 3474/ص/17 مورخ 8/6/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز برآورد و هزینه اجرای آسفالت محوطه چندین مجتمع و مدرسه

1- بلوک شقایق از مجتمع گلها برآورد اجرای آسفالت شامل محل تهیه حمل و پخش و قیرپاشی مجموعاً 202.000.000 ریال

2- بلوک رز از مجتمع گلها مجموعاً 181.500.000 ریال

3- مجتمع 128 واحدی مجموعاً 495.000.000 ریال

4- مدرسه نجمه از خیابان امام خمینی 24.500.000 ریال

به نسبت 30% از طرف مالکین و 70% از طرف شهرداری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید پس از دریافت هزینه 30% از مالکین و مدارس انجام شود .

7- پیشنهاد شماره 1902 مورخ 14/6/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر مشخص نمودن محل استحصال درآمد سال 94 که حدود 5/33 میلیارد تومان بوده و همچنین اعلام وضعیت مبلغ فروش زمین چه به صورت مزایده و چه به صورت پرداخت پروژه پیمانکاران ، مطرح و  مراتب جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

8- پیشنهاد شماره 1903 مورخ 14/6/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر جابجایی و اصلاح هندسی یک عدد تیر برق در ضلع جنوبی پارک نیاکان خیابان رسالت با توجه به اجرای پروژه ترمیم جداول سطح شهر به ویژه اصلاح هندسی ، مطرح و مراتب جهت تصمیمات لازم به مدیریت محترم اداره برق شهرستان البرز ارسال گردید .

9- تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، اداره برق شهرستان البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .