شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 284

متن مصوبه

دسته :
عمومی
شماره جلسه : 284 تاریخ جلسه:23/3/1395 ساعت برگزاری : 5 صبح مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان : رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، اوسطی ، قلی زاده ، خمسه ، عالمی
غائبین : آقای دکتر ملائی میهمان : لطفی شهردار ، زلیخایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان البرز 
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا و شهردار محترم الوند در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .

نتایج مصوبات :

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 1565/ص/14 مورخ 22/03/95  شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه کمک مالی به مبلغ 4.680.478ریال به آقایان رستم و رضا فتحی بابت بخشش قسمتی از عوارض حفاری در نصرت آباد از محل ماده 17 وظیفه خدمات شهری و منظور نمودن به حساب کد درآمدی 3101  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 1452/ص/14 مورخ 19/3/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 19.051.805 ریال به شرکت پویا سامانه البرز بابت پرداخت هزینه پشتیبانی نرم افزارهای درآمد ، حقوق و دستمزد ، اداری و کارگزینی و اصناف و پیشه وران در ماههای بهمن و اسفند طبق قرارداد 3067 مورخ 8/5/94 ، با توجه به بستن حسابهای سال 94 و تایید مسئولین واحدهای مربوطه از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 5184/ص/14 مورخ 9/9/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 2.524.054.000 ریال به شرکت تولید بتن و آسفالت کاسپین بابت صورت وضعیت شماره 10 شماره 5892 مورخ 2/9/94 موضوع قرارداد شماره 1625 مورخ 17/3/93 موضوع خرید آسفالت که بنا به ضرورت و نیاز در آسفالت معابر بیشتر از سقف قرارداد خرید شده از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- پیشنهاد شماره 861 مورخ 23/3/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر مکاتبه با اداره مخابرات شهرستان البرز جهت رفع معضل خطوط تلفن ثابت اهالی ناحیه شهری نصرت آباد مخصوصاً اهالی پشت کانال ، کوچه های یاس 5 و 7 ، مطرح و مراتب جهت اقدامات بعدی به اداره مخابرات شهرستان البرز ارسال گردید .

5- تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .