شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 274

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 274 تاریخ جلسه:14/2/1395 ساعت برگزاری : 6 صبح مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 2
اعضا : (حاضرین) آقایان : رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، اوسطی ، قلی زاده ، خمسه ، عالمی ، ملائی
غائبین : – میهمان :
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و ادارات و سازمانها و نامه های مردمی
           

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا، شهردار الوند در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .

نتایج مصوبات :

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 623 مورخ 12/2/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 24.000.000ریال به فرمانداری شهرستان البرز جهت برگزاری همایش پیاده روی خانواده به مناسبت هفته سلامت از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 653 مورخ 12/2/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری حوزه متوفیات با اعتباری بالغ بر 1.920.000.000 ریال به مدت یکسال شمسی به پیمانکاران واجدشرایط از طریق مناقصه عمومی از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 654مورخ 12/2/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری پروژه کمربندی جنوبی شهر الوند با اعتباری بالغ بر 60.000.000.000 ریال بر اساس ضریب پلوس 3763/1 نسبت به فهرست بهای راه و باند سال 1394 و تجهیز کارگاه به صورت مقطوع با مبلغ 600.000.000 ریال با ضریب بالاسری 20/1 و ضریب منطقه ای 05/1 از طریق ماده 19 به شرکت سازندگی انصار وابسته به بنیاد تعاون بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4-نامه شماره 658 مورخ 13/2/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجور مساعدت مالی به مبلغ 3.000.000 ریال به خانم فاطمه مهماندوست از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 659 مورخ 13/2/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 30.000.000ریال به خانم طاهره کاوه املشی جهت تامین بخشی از خسارت محکومیت پسر ایشان از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 ، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .

6-تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید.