شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 244 مورخ 29/10/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و چهل و چهارمین جلسه شورا در مورخ 29/10/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و  صبح بخیراز حضور اعضای محترم شورا و شهردار الوند تقدیر و تشکر نموده  و ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت باسعادت امام حسن عسگری (ع) و تبدیل برجام به فرجام را به ملت رشید ایران اسلامی ، امیدوار شدند که بحث نخوت و بیکاری و رکود صنعت که نتیجه تحریم ها است با به فرجام رسیدن آن از کشور جمهوری اسلامی ایران رخت بر بندد .

رئیس شورا در ادامه خواستار چاپ بولتن خبری از عملکرد شورای شهر و شهرداری با هماهنگی کمیسیون فرهنگی شورای شهر طبق روال گذشته شدند .

  سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 6182 مورخ 26/10/94 شهرداری موضوع : درخواست مجوز پرداخت مبلغ 20.000.000ریال به نمایندگی شورای کشاورزی بابت تملک ساختمان شعبه نفت متعلق به کشاورزان نصرت آباد از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 301000 پروژه تملکات نصرت آباد ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- پیشنهاد شماره 3220 مورخ 29/10/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر واگذاری گلخانه شهرداری جهت استفاده بهینه از محل موجود ، واقع در بلوار خلیج فارس ، موسوم به سه راه باقرآبادی قبل از نیرومحرکه که در حال حاضر فقط به صورت یک محل هزینه ای بوده به بخش خصوصی و انجام کارهای کارشناسی و مراحل مزایده آن طی دو ماه آینده و اقدام از ابتدای سال95 مورد بحث و بررسی قرار گرفت . مراتب جهت بررسی و اظهارنظر به شهرداری ارسال گردید.

 

3- تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز،  کمیته امداد شهرستان البرز ، اداره بهزیستی شهرستان البرز و شرکت های شهرستان البرز ارسال گردید .