شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 241 مورخ 20/10/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و چهل ویکمین جلسه شورا در مورخ 20/10/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیراز حضور اعضای محترم شورا و شهردار الوند و آقای شکور مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی شهرداری الوند تقدیر و تشکر نمودند .  

در ابتدای جلسه آقای شکور توضیحات مختصری در خصوص تعداد تاکسی های داخلی و برون شهری و همچنین تعداد اتوبوسهای داخلی و برون شهری و مسایل و مشکلات پیش رو در خصوص سازمان اتوبوسرانی و کارهای در دست اقدام و رفع بعضی از نواقصی ها ارایه نمودند .

سپس اعضای محترم شورا هر کدام به نوبت مسایل و مشکلات فرا روی مردم در خصوص سازمان مذکور را مطرح و خواستار رفع آن شدند .

در ادامه جلسه آقای عطاپور یکی از فعالان حوزه کارگردانی تئاتر و نمایش در خصوص نمایشی که در حال برداشت در سطح شهر الوند می باشد و در خصوص نامه ی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر الوند بابت درخواست مساعدت مالی و کمک به شرکت فیلم فوق در جشنواره در این خصوص توضیحاتی مطرح کردند .

در پایان تعدادی از ارباب رجوع به صحن شورا دعوت و در خصوص مسایل و مشکلات خود توضیحاتی به اعضا دادند و خواستار برطرف شدن مشکلشان شدند .

  سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 5083 مورخ 04/09/94 شهرداری موضوع : هزینه و پرداخت مبلغ 487.000.000 ریال به اداره کل پست استان قزوین بابت ساخت و نصب پلاک کدپستی موضوع قرارداد شماره 10185 مورخ 25/12/93 از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه و پس از کسر کسورات قانونی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 5618 مورخ 01/10/94 شهرداری موضوع : تمدید قرارداد سرویس دهی به کارکنان شهرداری جهت امورات اداری با اعتباری بالغ بر 500.000.000 ریال برابر نرخ مصوب سال جاری از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری و اداری ماده 4 بر اساس ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها به سازمان اتوبوسرانی شهر الوند (تاکسی بی سیم)مطرح و با مبلغ 300.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 5530 مورخ 26/9/94 شهرداری موضوع : هزینه و پرداخت مبلغ 3.134.782.479 ریال به شرکت رفیع سازان کاسپین بابت صورت وضعیت شماره 4 پروژه ساختمان اداری شهرداری الوند به شماره قرارداد 3747 مورخ 6/5/93 با توجه به بسته شدن حسابهای سال 93 از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 5509 مورخ 26/9/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز در دو مجموعه، با اعتباری بالغ بر 17.900.000.000 ریال از پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز الوند و نصرت آباد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 ، مطرح و با مبلغ 14.000.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 6026 مورخ 19/10/94 شهرداری موضوع تامین مکانی جهت فعالیت دفتر نیکوکاری (کمیته امداد امام خمینی(ره))، در مغازه شماره 7 بلوار شهرداری ، جنب فرمانداری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . و مقرر گردید با توجه به تفاهم نامه فیمابین شهرداری و کمیته امداد امام خمینی(ره) و شورای اسلامی شهر بصورت رایگان انجام گردد .

6- نامه شماره 6077 مورخ 21/10/94 شهرداری موضوع مساعدت مالی جهت ایاب و ذهاب و تامین تجهیزات و ملزومات به گروه 7 تئاتر یسنا جهت شرکت در جشنواره فجر به کارگردانی آقای عباس عطاپور جمعاً به مبلغ 13.000.000 ریال مطرح و با مبلغ 10.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت .

7- تعداد 10 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند و ادارات شهرستان البرز ارسال گردید .