شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 214 مورخ 12/7/94 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و چهاردهمین  جلسه شورا در مورخ 12/7/94 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشید از حضور اعضای محترم شورا  تقدیر و تشکر نمودند.

در ادامه دو نفر از مراجعین مردمی در خصوص ایجاد مکان برای ساماندهی مشاغل مزاحم وارد صحن شورا شده و مطالبی در خصوص غرفه های انتهای خیابان هشت متری شهید مطهری بابت همین موضوع ارائه نمودند .

در پایان اعضای محترم شورا جهت بازدید از غرفه های مذکور و مغازه های ( چهاردیواری ) رادیان افشار به محلهای مورد نظر رفتند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 نامه شماره 3413 مورخ 23/06/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص نصب لوازم بازی پلی اتیلین و کفپوش بازیگاههای سطح شهرالوند و نصرت آباد با توجه به تحویل وسایل بازی به مبلغ 1.417.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 به شرکت سپهرصنعت آداک مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 3534 مورخ 28/06/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص صورت وضعیت موقت شماره 2 پیمانکار زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر الوند به مبلغ 3.211.558.490 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی به شرکت کوشاسازان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3 نامه شماره 2307  مورخ 04/05/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در راستای یکسان سازی توافقات شهرداری در خصوص تفکیک زمینهایی که در محدوده خدماتی و کالبدی و دارای کاربری می باشند به نسبت 35% در سهم مالک و 65% سهم شهرداری قرار گیرد و در خصوص زمینهایی که در محدوده خدماتی و کالبدی و فاقد کاربری که در طرح تعریض خیابان و کمربندی می باشند به نسبت 30% پایه قیمت کارشناسی (ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری ) در سهم مالک قرار گیرد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- پیشنهاد شماره 2065 مورخ 12/07/94 چند تن از اعضای محترم شورا موضوع آسفالت پیاده روی دانشگاه پیام نور الوند مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5 – پیشنهاد شماره 2066 مورخ 12/07/94 چند تن از اعضای محترم شورا موضوع واگذاری به بخش خصوصی سالن یادگار امام (ره) در بلوار معلم برای مدت یکسال با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- نامه شماره 3825 مورخ 11/07/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص سانس های اجاره ای به صورت رایگان و یا تخفیف برای برگزاری مراسمات مذهبی مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .

7- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،  بانک ملت شعبه شهرصنعتی، اداره راهنمایی و رانندگی ، شرکتهای کنتورسازی و پاکشو ، اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز ، بیمارستان رحیمیان ارسال گردید.

 .