شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 183 روز یکشنبه مورخ 24/3/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هشتادو سومین  جلسه اصلی شورا در مورخ 24/3/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا با تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام  و صبح بخیر از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكرنمودند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 – نامه شماره  1377 مورخ 20/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوزدر خصوص واگذاری ده باب غرفه تجاری به مساحت 140 متر مربع با احتساب مشاعات به فروشندگان سیار میوه و تره بار واقع در خیابان حضرت امام (ره) تقاطع کوچه 13 با تقاضای آقای مجید محمد خانی مستأجر فعلی غرفه های مذکور با فعالیت عرضه مبلمان و مصنوعات چوبی جهت اخذ فرصت مناسب برای جمع کردن حسابهای دفتری و نقل وانتقال به مکان مناسب نسبت به تمدید قرارداد اجاره نامبرده به مدت سه ماه از تاریخ 16/3/94 بدون افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل با مبلغ 17.100.000 ریال اقدام مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 1385 مورخ 20/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر پرداخت صورت وضعیت اضافه کارکرد خارج از مبلغ قرارداد پروژه تکمیل کتابخانه سوله فرهنگی مذهبی نصرت آباد به پیمانکاری سید حسن موسوی به مبلغ 94.250.000 ریال به ترتیب از محل پرداخت سهم نیم درصد اسفندماه 93 به مبلغ 71.496.556 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری و فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ذیل برنامه 309000 مبلغ 22.753.444 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات اداری ماده 16 از محل سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی هزینه و پرداخت نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- نامه شماره  10/ش مورخ 21/03/94 سازمان اتوبوسرانی موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر تعرفه کرایه های جدید خطوط اتوبوسرانی تحت نظارت الوند در سال 94 مطرح و به شرح ذیل تصویب شد.

نام مسیر بالعکس مسافت کرایه سال93 کرایه پیشنهادی
باکارت نقدی
خطوط داخلی * Km8 2.500 ریال 3.000 ریال 4.000ریال
الوند- نصرت آباد * Km8 3.000 ریال 4.000 ریال 5.000ریال
الوند- قزوین * Km16 4.500 ریال 5500 ریال 6.500ریال
الوند- محمدیه * Km20 5.000 ریال 6.000 ریال 7.000ریال

 

*-تبصره : چنانچه کارت خوان بدون دلیل و نقص فنی خراب باشد مسافر موظف به پرداخت کرایه نمی باشد.

4- نامه شماره 1476 مورخ 24/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به نامه شماره 3144/42/59 مورخ 05/03/94 مدیرکل محترم دفترامور شهری و شوراها  مبنی بر تخصیص مبلغ 5.024.000.000 ریال بابت تحویل قیر از طرف سازمان شهرداریها در صورت واریز 50% آن به مبلغ 2.512.000.000 ریال مبلغ سهم شهرداری از محل اعتبارات 303000 ( برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری )  هزینه و پرداخت نماید و حواله قیر را جهت خرید آسفالت به کارخانه تولید آسفالت و بتن کاسپین تحویل نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5- پیشنهاد شماره 926 مورخ 24/03/94 چند تن از اعضای شورا در خصوص انتقال جایگاه اتوبوس واقع در فلکه شهید درویشی به ابتدای ایستگاه در بلوار آیت اله خامنه ای ناحیه شهری نصرت آباد و تجهیز آن به سیستم گرمایشی و سرمایشی و نصب جایگاه در ابتدای بلوار ولی عصر ناحیه شهری نصرت آباد به حسن آباد مطرح و به تصویب رسید.

6- پیشنهاد شماره 925 مورخ 24/03/94 چند تن از اعضای شورا با توجه به اینکه ماشینهای خطوط اتوبوسرانی الوند به محمدیه به تعداد 6 دستگاه که در حال واگذاری به شرکتها و رانندگان حمل و نقل می باشد ترتیبی اتخاذ گردد که در هنگام واگذاری اولویت با رانندگان و شرکتهای مقیم الوند و نصرت آباد باشد مطرح و به تصویب رسید.

7- نامه شماره 1218 مورخ 10/03/94 موضوع درخواست صدور مجوز واگذاری یک دستگاه آپارتمان واقع در الوند ، طبقه فوقانی بانک ملی بلوار 22 بهمن به صورت رایگان برای جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار استان قزوین با توجه به موارد زیر مورد موافقت قرار گرفت:

*- قراردادیک ساله باشد.

*- در صورت مزایده و فروش تخلیه گردد.

* – در قرارداد قید گردد با توجه به اینکه مجتمع مسکونی می باشد جهت رفاه حال ساکنین مزاحمت ایجاد نشود.

8- نامه شماره 1147 مورخ 07/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز  با عنایت به درخواست شماره 2250 مورخ 5/3/94 رئیس دادگستری شهرستان البرز مبنی بر مساعدت مالی به خانم صدیقه نظری به علت داشتن سه خواهر معلول جسمی و حرکتی ، 50% از مبلغ فرم اعلام عوارض و صدور پروانه را از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 به مبلغ 396/136/19 ریال هزینه و به حساب واحد درآمد منظور نماید و الباقی می بایستی نامبرده به حساب شهرداری واریز نماید مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

9- نامه شماره 1264 مورخ 12/03/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز  در مورد ملک آقای مهدی ملک محمدی به نشانی شهر صنعتی البرز ، فارابی شرقی که با توجه به اینکه مساحت زمین ایشان 1000 متر مربع بوده و با اعلام طرح تفکیکی از طریق مسکن و شهرسازی از کل زمین ایشان 300 متر مربع در طرح فضای سبز و 200 متر مربع در طرح معبر قرارگرفته و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری زمین فوق به میزان 3.000.000.000 ریال ارزیابی گردیده و بابت تغییر کاربری و تفکیک به میزان 651.000.000 ریال از مالک دریافت نماید و پس از کسر این مبلغ شهرداری از آقای ملک محمدی 2.349.000.000 ریال دریافت نماید و موضوع پس از مطرح شدن درشوراطی نامه شماره 337 مورخ 2/4/92 مورد موافقت قرارنمی گیردو حال مالک با رضایت محضری حاضر است مبلغ 2.349.000.000 ریال به شهرداری هبه نماید و مراحل بعدی جهت صدور پروانه بصورت رایگان اقدام گرددمطرح و مورد موافقت قرار نگرفت و در ضمن کل سوابق ملک مورد نظر جهت بررسی به دفتر شورا ارسال گردد.

10-در پایان تعداد 17 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت پاکشو ،شرکت دستکش حریر، بنیاد شهید و امورایثارگران و كميته امداد امام (ره) ، اداره گاز شهرستان البرز و شرکت کف پوش ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 .