شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 174 روز یکشنبه مورخ 27/2/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هفتادو دومین جلسه اصلی شورا در مورخ 27/2/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند و     سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

  • نامه شماره 822 مورخ 23/02به گزارش روابط عمومی شورای اسلا/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با عنایت به برگزاری مزایده عمومی درخصوص فروش زمین های ناقص حاصل از تملک شده از مالکین ، پیرو آن آقای رسول جوزایی طبق مبایعه نامه به شماره 5983 مورخ 26/8/93 برنده مزایده یک قطعه زمین به مساحت 31/49 مترمربع به آدرس الوند، خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه 23 ، روبروی ایستگاه گاز بوده که پس از مراجعه نامبرده جهت اخذ مجوز ساخت متراژ فوق به مساحت 43/9 مترمربع افزایش و در حال حاضر قطعه زمین فوق به مساحت 74/58 مترمربع بوده و شهرداری در نظر دارد متراژ 43/9 مترمربع اضافه شده را بر مبنای قیمت ارزیابی برنده مزایده به نامبرده واگذار نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
  • نامه شماره 812 مورخ 22/02/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز اجرای پروژه های عمرانی شهرداری با مشخصات مندرج در جدول پیوست و با توجه به اولویت اجرایی آنها به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید و به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

ردیف عنوان پروژه ها

اعتبارمصوب

(ریال)

نحوه اجرا
1 زیرسازی وروکش آسفالت معابرسطح شهرالوند 7.500.000.000 ازطریق مناقصه عمومی و براساس قیمت مقطوع دارای حداقل رتبه5راه وباند
2 لکه گیری و ترمیم جداول سطح شهرالوند 3.000.000.000 ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه
3 لکه گیری و ترمیم جداول سطح شهرنصرت آباد 2.000.000.000 ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه
4 ترمیم و لکه گیری معابرالوندباموزاییک 3.000.000.000 ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه
5 خرید مصالح امانی و واگذاری پروژه های امانی 3.000.000.000 امانی
6 زیرسازی وروکش آسفالت معابرسطح شهرنصرت آباد 2.500.000.000 ازطریق مناقصه عمومی و قیمت مقطوع دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه
7 اجرای پیاده روسازی منطقه 8باکف پوش بتنی 8.500.000.000 ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه4راه وباندیاابنیه
8 اجرای پیاده روسازی معابرغرب بلوارمعلم و سطح شهر باکف پوش بتنی 12.500.000.000 ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه4راه وباندیاابنیه
9 احداث بوستانهای محلی در ناحیه شهری نصرت آباد 3.000.000.000 ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه
10 اجرای کف پوش سالنهای معلولین و فوتسال 2.000.000.000 ازطریق مناقصه عمومی،شرکتها و فروشندگان واجدشرایط

 

  • نامه شماره 762 مورخ 20/02/94 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز استقرار دکه به نشانی الوند خیابان آزادی ، تقاطع خیابان 405 با فعالیت جگرپزی به آقای سیداسماعیل اسفندیاری مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
  • در پایان تعداد 46 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، فرمانداري شهرستان البرز ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز ، پيمانكار خدمات شهر ، شركت توان ره صنعت، شركت نيرومحركه،سازمان اتوبوسرانی ، كميته امداد امام (ره) ، بانك ملي شعبه بلوار 22 بهمن الوند ، شرکت شیمی کشاورز , نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ،اداره برق شهرستان البرز ، اداره گازو استانداری قزوین ارسال گردید.

موافق:  همه اعضا

مخالف:  –

 

 .