شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 168 مورخ 23/8/98

متن مصوبه

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر الوند

1– شماره جلسه  168

تاریخ دعوتنامه : 20/8/98   تاریخ جلسه : روز سه شنبه مورخ      21/8/98  از ساعت 00/17  الی00/20 شماره جلسه : 168
نوع جلسه (عادی / فوق العاده) :

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

 

مکان : صحن شورا

 

2– اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها) :

 

ردیف نام و نام خانوادگی امضا ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
1 مهتاب بهرامی   17 00/20 5 جواد خطمی   17 00/20
2 علی قدمی   17 00/20 6 اسماعیل میرزایی   17 00/20
3 علی رضایی جهانی   17 00/20 7 محمدرفائی نژاد   17 00/20
4 سهراب ذاکری   17 00/20

 

3– اعضای غایب در جلسه :

 

4– مدعوین حاضر درجلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
         

 

5– خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سرکار خانم مهتاب بهرامی رئیس شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خسته نباشید از حضور اعضای شورا در جلسه تقدیر و تشکر کردند .

 

6– دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
1 بررسی لوایح شهرداری و نامه های وارده   168 21/8/98
7- خلاصه مفید مذاکرات :  

 

 

8– متن مصوبه شورا :  

792- نامه شماره 20288/ص/11 مورخ 21/8/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر انعقاد قرارداد با وکیل حائز شرایط جهت پیگیری برخی از پرونده های حقوقی مطروحه شهرداری و مطالبات معطل و بلاتکلیف شهرداری و سازمانهای تابعه در سنوات ماضیه و استیفای حقوق و مطالبات بر حق شهرداری از محل ردیف 205510 ماده 5 با پادار نمودن اعتبار لازم در قالب متمم بودجه در صورت نیاز )) در جلسه مطرح و با اکثریت مطلق آراء مورد موافقت قرار گرفت .  و مقرر گردید :  1- گزارشی از پرونده های حقوقی و مطالبات شهرداری به شورا ارایه شود . 2- جهت انعقاد قرارداد برای هر پرونده مجوز لازم از شورا اخذ شود .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

 

 

793- نامه شماره 17954/ص/16 مورخ 21/7/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند را در مجموعه الوند به (شرکت طرح و توسعه سبز البرز) با افزایش 35% مبلغ قرارداد سال 1397 و نیز مجموعه البرز به (شرکت گیاه آفرینان سبز قزوین) با افزایش 60% مبلغ قرارداد سال 97 به مدت 4 ماه از تاریخ 15/5/98 لغایت 15/9/98 بصورت ترک تشریفات تا عادی شدن شرایط و با توجه به اتمام مدت تمدید قرارداد شرکتهای پیمانکاری فضای سبز در مورخ 15/5/98 تا انجام مناقصه جدید )) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .  

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

794- نامه شماره 1499 مورخ 21/8/98 پیشنهاد چند تن از اعضای شورا درخصوص((در اختیار قراردادن سالنهای ورزشی یادگار امام(ره) و امام علی(ع) به ورزشهای صبحگاهی همگانی بانوان و آقایان به تفکیک از ساعت 30/6 الی 30/8 به صورت رایگان تا پایان فروردین ماه 99 مانند سنوات گذشته و بنا به درخواست شهروندان محترم )) در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع با اکثریت مطلق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

 

795- نامه شماره 1504  مورخ 21/8/98 پیشنهاد چند تن از اعضای شورا درخصوص((مراجعه برخی از شهروندان جهت اخذ انشعابات آب ، برق ، گاز و اخذ استعلام بانکی جهت ارایه به ادارات مذکور و ارایه پاسخ استعلام توسط شهرداری منوط به اخذ و تسویه حساب جرایم می باشد و این موضوع شهروندان را با مشکلات عدیده روبرو کرده است و پیشنهاد می گردد پاسخ استعلام ادارات آب ، برق و گاز توسط شهرداری ارایه شود تا شهروندان محترم بتوانند نسبت به اخذ انشعابات اقدام نمایند و صرفاً صدور پایان کار منوط به تسویه جرایم و عوارض گردد )) در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع با اکثریت مطلق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

 

 

در پایان تعداد 22 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای صنعتی شهرستان البرز ارسال گردید .

9– نتایج رای گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد                    تصویب نشد