شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 166 مورخ 12/8/98

متن مصوبه

دسته :
عمومی

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر الوند

1– شماره جلسه  166

تاریخ دعوتنامه : 11/8/98   تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ      12/8/98  از ساعت 00/17  الی00/20 شماره جلسه : 166
نوع جلسه (عادی / فوق العاده) :

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

 

مکان : صحن شورا

2– اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)

3– اعضای غایب در جلسه :

4– مدعوین حاضر درجلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
         

 5– خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سرکار خانم مهتاب بهرامی رئیس شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خسته نباشید از حضور اعضای شورا در جلسه تقدیر و تشکر کردند .

6– دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
1 بررسی لوایح شهرداری و نامه های وارده   166 12/8/98
7- خلاصه مفید مذاکرات :  
8– متن مصوبه شورا :  

 780- نامه شماره 18212/ص/14 مورخ 24/7/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر کمک و مساعدت مالی به باشگاه باتیس و هزینه مبلغ 18.000.000 ریال و منظور نمودن به حساب درآمد از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 بابت 50% اجاره سالن)) در جلسه مطرح و مقرر گردید با هماهنگی هیئت مربوطه و مشروط به اینکه تخفیف ارایه شده مشمول مصرف کننده نهایی با تایید هیئت ورزش مربوطه باشد به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

781- نامه شماره 11602/ص/14 مورخ 5/5/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر هزینه و پرداخت مبلغ 122.304.800 ریال به شرکت سازه مسیر البرز بابت خرید 719.44 تن بیس جهت زیرسازی کوچه های سطح شهر به صورت فاکتوری در سال 97 و با توجه به بستن حسابها و ارایه تفریغ بودجه از محل اعتبارات عمرانی ردیف 309000 )) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

782- نامه شماره 10462/ص/14 مورخ 26/4/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر هزینه و پرداخت مبلغ 140.400.000 به شرکت راه لودر جهت اجرای عملیات خاکبرداری کمربندی شمالی در سال 97 و با توجه به بستن حسابها و ارایه تفریغ بودجه از محل اعتبارات عمرانی ردیف 309000 )) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

783- نامه شماره 35553/ص/37 مورخ 20/12/97  شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر ساخت ساختمان شهرداری و شورای شهر در ضلع جنوبی زمین تحت مالکیت  با تراکم 5 طبقه و زیربنای حدوداً سه هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد تومان و جبران بخش زیادی از هزینه ها از طریق فروش و واگذاری تجاریها )) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار نگرفت . 
784-
نامه شماره 8459/ص/19 مورخ 5/4/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر تملک اراضی واقع در کمربندی جنوبی شهر الوند با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری که طبق آن با تعدادی از مالکان توافق صورت گرفته است و با توجه به عدم پیش بینی موضوع فوق در بودجه سال جاری در خصوص تملک الباقی اراضی و پرداخت وجه آن بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری)) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

785- نامه شماره 19426/ص/16 مورخ 12/8/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر عقد قرارداد تا مورخ 15/9/98 با شرکتهای حاضر در پیمانکاری فضای سبز در یک مجموعه واحد بصورت ترک تشریفات تا زمان کافی جهت انجام مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز الوند )) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

 

786- نامه شماره 7739/ص/14 مورخ 29/3/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری اجرای پروژه احداث کمربندی شمالی با اعتباری بالغ بر 50.000.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 از طریق مناقصه عمومی و بر اساس فهرست بهای راه سال 98 به پیمانکاران واجدشرایط)) در جلسه مطرح و با توجه به اینکه مقرر است بصورت امانی انجام شود به اتفاق آراء مورد موافقت قرار نگرفت .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

787- نامه شماره 7865/ص/18 مورخ 30/3/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر صدور پروانه ساختمانی در ملکهای جنوبی با رعایت تبصره 3 از ماده 4-1-1 )) در جلسه مطرح و مقرر گردید باتوجه به اینکه این موضوع موجب سوء استفاده برخی از شهروندان (سازندگان) و برخورد سلیقه ای توسط مسئولین مربوطه در شهرداری شده است مطابق مقررات نظارت دقیق انجام و بالکن های احداثی بر خلاف پروانه ساخت به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود. به اتفاق آراء مورد موافقت قرار نگرفت .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی    
2 علی قدمی    
3 علی رضایی جهانی    
4 سهراب ذاکری    
5 جواد خطمی    
6 اسماعیل میرزایی    
7 محمد رفائی نژاد    
جمع    
تصمیم شورا             تصویب شد                    تصویب نشد

در پایان تعداد 10 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای صنعتی شهرستان البرز ارسال گردید .

 

9– نتایج رای گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد                    تصویب نشد