شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 161 مورخ 24/12/93 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو شصت ویکمین  جلسه شورا در مورخ 24/12/93 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و خسته نباشيد از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند.

در ابتداي جلسه جناب سروان مجدآرا در رابطه با ساماندهي دستفروشان در ايام عيد در خيابان ده متري امام خميني (ره) به بحث و گفتگو پرداختند.

در ادامه آقاي مهندس امامي سرپرست محترم شهرداري الوند در خصوص ساماندهي وانت بارها و ميوه فروشان مطالب و پيشنهاداتي به سمع شورا رساندند.

   سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

  • نامه شماره 8136 مورخ 19/11/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز درخصوص پرداخت تامین پنج نفر راننده به مدت 12 ماه به شرکت پرتو راه البرز به مبلغ 000/000/900 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 ردیف واگذاری خدمات شهری هزینه و پرداخت نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  • نامه شماره 9045 مورخ 24/12/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز درخصوص تملک ملک آقای شمسعلی همتی واقع در الوند، کوچه شهدا ، کوچه شهید یوسفی ، فرعی 13 ، پلاک 4 ، توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 830.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 301000 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  • نامه شماره 9047 مورخ 24/12/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص مساعدت مالی جهت هفته احسان و نیکوکاری به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان البرز به مبلغ 000/000/10 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  • نامه شماره 9073 مورخ 24/12/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر پرداخت هزینه جابه جایی دکه مطبوعاتی به مبلغ 000/500/4 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 هزینه و به حساب در آمد منظور نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  • نامه شماره 8298 مورخ 26/11/93 شهرداري در خصوص احداث غرفه هاي تجاري توسط آقاي اسفنديار ميرزايي در زميني به مساحت 80/119 مترمربع با كاربري مسكوني بابت ساماندهي ميوه فروشان در خيابان 20 متري يادگار امام ، فرعي 27 از كوچه شهدا مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .
  • نامه شماره 8582 مورخ 05/12/93 شهرداري در خصوص قطعات زمين آقاي دكتر سطوطي و ابراهيم پور و 32 قطعه جنب خانه اربابي مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .
  • در پایان تعداد 29 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ،فرمانداري شهرستان البرز، بانك ملت شعبه شهرصنعتي البرز،سازمان اتوبوسراني ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.