شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 122 مورخ 8/9/93 شامگاه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  122 مورخ 8/9/93 شامگاه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائي نژاد نايب رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و شب بخير از حضور اعضاي محترم شورا و مهندس سعيد هاشمي مشاور محترم فني و عمراني شورا تقدير و تشكر كردند.

سپس نامه هاي رسيده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1-  نامه شماره 6234 مورخ 06/09/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوزمساعدت مالي به خانم شيرين شعباني جهت درمان بيماري به مبلغ 3.000.000 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

2-  در ادامه تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت وتصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، شركت نيرومحركه ، شركت لوازم خانگي پارس ، شركت داروشيشه ، شركت گلوكوزان و بانك ملت شعبه شهرصنعتي ارسال گردید.

در پايان جلسه آقاي مهندس سعيد هاشمي توضيحات مختصري از روند رسيدگي به پرونده هاي زمينهاي رجبي در ناحيه شهري نصرت آباد و مجتمع مسكوني آقايان محمدخاني و رجبي واقع در الوند خيابان شهيدبهشتي ارائه نمودند.

موافق: همه اعضا

مخالف:     –

 .