شورای اسلامی شهر الوند

مصوبات جلسه 158 مورخ 26/6/98

متن مصوبه

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر الوند

1– شماره جلسه  158

تاریخ دعوتنامه : 25/6/98   تاریخ جلسه : روز سه شنبه مورخ      26/6/98  از ساعت 30/19 الی/23 شماره جلسه : 158
نوع جلسه (عادی / فوق العاده) :

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :  

بررسی لوایح شهرداری

مکان : صحن شورا

2– اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضا ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
1 مهتاب بهرامی   30/19 23 5 جواد خطمی   30/19 23
2 علی قدمی   30/19 23 6 اسماعیل میرزایی   30/19 23
3 علی رضایی جهانی   30/19 23 7 محمدرفائی نژاد   30/19 23
4 سهراب ذاکری   30/19 23

3– اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
1
2

4– مدعوین حاضر درجلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
1  
2

5– خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سرکار خانم مهتاب بهرامی رئیس شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خسته نباشید از حضور اعضای شورا  و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر کردند .

 

6– دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
1 بررسی لوایح شهرداری و نامه های وارده      
7- خلاصه مفید مذاکرات :
8– متن مصوبه شورا :

745- نامه شماره 15717/ص/24 مورخ 26/6/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر اجرای طرح مکانیزاسیون خدمات شهرداری الوند با اعتباری بالغ بر 3.327.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 301000 و 307000 )) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
1 مهتاب بهرامی      
2 علی قدمی        
3 علی رضایی جهانی        
4 سهراب ذاکری        
5 جواد خطمی        
6 اسماعیل میرزایی        
7 محمد رفائی نژاد        
جمع        
تصمیم شورا             تصویب شد                  

746 – بازگشت به نامه شماره 4054/11 مورخ 2/6/98 موضوع جوابيه مغایرت به بند 716 صورت جلسه شماره 151 مورخ 8/5/98 موضوع تمدید قرارداد رهن و اجاره ساختمان راهور واقع در بلوار سیکاب ، به استحضار می رساند ساختمان مزبور جهت استقرار پلیس راهور شهرستان البرز از سوی شهرداری الوند از سال 1395 اجاره گردیده و نامه مزبور جهت تمدید قرارداد اجاره با توجه به اتمام اجاره نامه قبلی و با لحاظ افزایش قیمتها می باشد .   لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي بحضورتان ارسال مي گردد .

747 – بازگشت به نامه شماره 4644/11 مورخ 28/6/98 موضوع جوابيه مغایرت به بند 719 صورت جلسه شماره 153 مورخ 27/5/98 موضوع تصویب اساسنامه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری ، به پیوست یک نسخه از اساسنامه پیشنهادی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری جهت هرگونه اقدام مقتضی بحضورتان ارسال می گردد .

 در پایان تعداد 14 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای صنعتی شهرستان البرز ارسال گردید .

9– نتایج رای گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد