شورای اسلامی شهر الوند

مصوبات جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شوراي اسلامي شهر الوند

متن مصوبه

تاریخ
 21/10/94
هدف :
 بررسی نامه های مرتبط با کمیسیون فنی و عمرانی
دسته :
کمیسیون فنی و عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: ششمین جلسه کمیسیون فنی و عمرانی در تاریخ 21/10/94 رأس ساعت 30/15 روز دوشنبه با حضور اعضاء شورا آقایان رفائی نژاد ، قلی زاده ، اوسطی و حسنی و نماینده عمرانی شهرداری آقای مهندس دارابی تشکیل و پس از تلاوت قرآن مجید ، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

  • نامه شماره 5319 مورخ 16/9/94 مربوط به صورتجلسه مدیریت بحران پس از بحث و بررسی مقرر شد طی نامه برای استانداری (مدیریت بحران) و فرمانداری جهت جلوگیری از احتمال تخریب رودخانه یالیان و طغیان آن به شهر بودجه ای برای ریز امر برای سال 94 لحاظ نمایند و بر همان اساس شهرداری نیز ردیف بودجه اختصاص دهد .
  • نامه شماره 5800/ص/13 مورخ 9/10/94 مربوط به جانمایی دکل مخابرات شرکت رایتل به آدرس مورد اشاره نامه پس از بازدید اعضای کمیسیون شورا مورد موافقت قرار گرفت .
  • نامه جمعی از اهالی بلوار شهرداری مبنی بر تخریب باغچه و فضای سبز مسیر مورد اشاره پس از بازدید مورد موافقت اعضای کمیسیون شورا قرار نگرفت .
  • نامه شماره 4295/ص/19 مورخ 30/7/94 مبنی بر اختصاص پارک صلحا برای حوزه علمیه خواهران مورد موافقت قرار گرفت .
  • نامه شماره 5608/ص/13 مورخ 30/9/94 مبنی بر پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر الوند و نصرت آباد برای شرکت پایابنا راه مبلغ موردنظر پس از بحث و بررسی جهت طرح در صحن شورا ارسال گردید .
  • نامه آقای ایوب امیری زاده مقرر شد در جلسه بعدی با حضور مسوول املاک مورد بحث و بررسی قرار بگیرد .
  • نامه شماره 6047/ص/14 مورخ 20/10/94 مربوط به نامه آقای ایوب علی زاده مقرر شد باستناد مقررات انجام شود .
  • نامه شماره 5725/ص/14 مورخ 6/10/94 و 5184/ص/14 مورخ 9/9/94 با توجه به قرارداد شماره 1625 مورخ 17/3/93 موضوع خرید آسفالت به علت عدم شفاف بودن آنها به صحن شوراها عودت تا برای شهرداری جهت گزارش کامل در صورت لزوم برای شوراها ارسال گردد .