شورای اسلامی شهر الوند

مصوبات جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شوراي اسلامي شهر الوند

متن مصوبه

تاریخ
 1/10/94
اعضای حاضر
 آقایان حسنی، رفاءی نژاد، قدمی، خمسه، اوسطی، قلی زاده
اعضای غایب
 آقای عالمی
هدف :
 برسی نامه های کمیسیون فنی و عمرانی
دسته :
کمیسیون فنی و عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: پنجمین جلسه کمیسیون فنی و عمرانی در تاریخ 1/10/94 رأس ساعت 30/15 روز چهارشنبه با حضور اعضای شورا،  آقایان رفائی نژاد ، قلی زاده ، خمسه ، اوسطی و حسنی و نماینده عمرانی شهرداری آقای مهندس دارابی و فضای سبز آقای مهندس عزیزی و مدعوین محترم نماینده پست شهرصنعتی البرز تشکیل و پس از تلاوت قرآن مجید ، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

  • نامه آقای قیصر صفی خرم صاحب ملک آقای ملکی مقرر شد جهت بررسی سوابق و باستناد تبصره 6 ماده 100 از طریق شهرداری استعلام گردد .
  • شرکت رفیع سازان کاسپین در مورد پروژه ساختمان اداری شهرداری الوند باستناد قرارداد شماره 3747 مورخ 6/5/93 با توجه به نامه شماره 5530/ص/14 مورخ 26/9/1394 شهرداری در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مورد موافقت قرار گرفت .
  • نامه شماره 5525/ص/14 مورخ 26/9/1394 در مورد مناقصه سالن فوتسال امام علی(ع) و سالن معلولین با توجه به اینکه موافقت مناقصه عمومی انجام شد مقرر شد در مورد مبلغ نوع کف پوش ، متراژ و … به صورت ریز کارشناسی انجام گردد .
  • نامه شماره 5509/ص مورخ 26/9/1394 در مورد فضای سبز دو مجموعه به مبلغ 17.900.000.000 ریال طبق بررسی انجام گرفته متراژ فضای سبز ، تعداد نفر به کار گرفته شده ، ابزار کار و … طبقه بندی مشاغل کارکنان ، بحث گلخانه و … پس از بحث و بررسی در صحن شورا با توجه به صرف و صلاح شهرداری اقدام گردد .
  • نامه شماره 5083/ص/14 مورخ 4/9/94 در مورد نصب پلاک پستی طبق قرارداد شماره 10185 مورخ 25/12/93 با حضور نماینده شرکت پست مقرر شد لیستی که شماره کد پستی ابتدا و انتها بکار گرفته در هر کوچه و خیابان برای شورا ارسال تا نسبت به بازدید آن و مراحل بعدی انجام گردد .