شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره:332

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 332 تاریخ جلسه: 28/9/1395 ساعت : 30/14 مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1  
اعضا : (حاضرین) آقایان :  قدمی ، حسنی ،  ملائی ، اوسطی ، قلی زاده ، جهانی ، عالمی  
غائبین آقایان : رفائی نژاد – خمسه (ماموریت) میهمان (آقایان):  
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی  
پس از تلاوت قرآن جناب آقاي علی قدمی نایب رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .
نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 5811/ص/19 مورخ 6/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک ملک آقای عباس باقری (آیت الله سیاه پری) با توجه به صورتجلسه کمیته فنی واقع در نصرت آباد ، خیابان رجایی ، کوچه رجایی 5 که برابر نقشه طرح جامع کل ملک در طرح فضای سبز واقع شده است بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 1542 مورخ 17/8/95 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز بررسی و تصویب اساسنامه جدید سازمان که بر اساس الگوی ارسال شده طی نامه شماره 878/42/59/ص مورخ 21/6/95 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و نامه شماره 39284 مورخ 2/4/95 وزیر محترم کشور تهیه و تنظیم شده ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- تعداد 18 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .

1