شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره:300

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه :300 تاریخ جلسه: 17/5/1395 ساعت برگزاری : 3 بعد از ظهر مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان : رفائی نژاد ، جهانی ، حسنی ، خمسه ، قلی زاده ، عالمی ، اوسطی ، ملائی ، قدمی
غائبین آقایان :   میهمان (آقایان) : مهندس لطفی شهردار الوند
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای شورا و شهردار الوند تقدیر و تشکر نمودند .

نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 1874/ص/14 مورخ 3/4/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری و هزینه تمدید قرارداد پشتیبانی برنامه های درآمد ، درآمد حقوقی ، حقوق و دستمزد ، اداری و کارگزینی و اصناف و پیشه وران بابت پشتیبانی به ازای هر ماه به مبلغ 10.710.015 ریال به مدت یکسال شمسی جمعاً به مبلغ 128.520.180 ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت پویا سامانه البرز از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 301000  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت  و مقرر شد تا پایان سال 95 انجام شود .

2- نامه شماره 1873/ص/14 مورخ 3/4/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری و هزینه تمدید قرارداد پشتیبانی برنامه های حسابداری و بودجه و انبار و نرم افزار صدور و وصول چک بابت پشتیبانی به ازای هر ماه به مبلغ 6.114.561 ریال به مدت یکسال شمسی جمعاً به مبلغ 73.374.732 ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت پویا سامانه البرز از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 301000  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد تا پایان سال 95 انجام شود .

3- نامه شماره 1750/ص/14 مورخ 30/3/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 11.877.709 ریال به شرکت پویا سامانه البرز جهت پرداخت هزینه پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری ، بودجه و انبار ، وصول و صدور چک در ماههای بهمن و اسفند طبق قرارداد 2378 مورخ 8/5/94 با توجه به بستن حسابهای سال 94 از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 1815/ص/14 مورخ 31/3/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری تمدید پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی ، املاک مستقلات و بایگانی الکترونیکی به شرکت مارلیک بمبلغ 220.000.000 ریال به مدت یکسال شمسی از طریق ترک تشریفات استعلام بها از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 301000 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد تا پایان سال 95 انجام شود .

5- نامه شماره 2926/ص/14 مورخ 17/5/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال به آموزش و پرورش شهرستان البرز جهت تاسیس پایگاه حرکات اصلاحی برابر درخواست شماره 42/7402/4645 مورخ 29/4/95 آموزش و پرورش شهرستان البرز و نیز نامه شماره 5625/42/59 مورخ 10/4/95 دفتر امور شهری استانداری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- نامه شماره 2762/ص/14 مورخ 10/5/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 30.000.000 ریال به هیات فوتبال شهرستان البرز بابت مساعدت مالی با عنایت به درخواست شماره 127 مورخ 24/4/95 فرمانداری شهرستان البرز از محل ماده 16 وظیفه خدمات شهری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

7- نامه شماره 2801/ص/19 مورخ 12/5/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک ملک آقای ایوب علیزاده واقع در الوند ، بر خیابان شهید بهشتی ، کوچه شهید کریمی ، در قبال واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در الوند، بر خیابان جابربن حیان ، مجتمع آریانا با اخذ قیمت کارشناسی و پرداخت مابه التفاوت قیمت واحد مذکور به صورت نقدی توسط ایشان به شهرداری ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . و مقرر گردید قیمت کارشناسی به شورا ارسال گردد .

8- پیشنهاد شماره 1527 مورخ 17/5/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی و اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه در خصوص بلوارهای نصرت آباد که به صورت موردی مجوز یک طبقه تراکم به تعدادی از شهروندان داده شده است جهت جلوگیری از ضایع شدن حق شهروندان و از بین رفتن زیبایی شهر و خط آسمان مطرح و مراتب جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

9- تعداد 10 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .