شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره:278

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 278 تاریخ جلسه:28/2/1395 ساعت برگزاری : 6 صبح مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 2
اعضا : (حاضرین) آقایان : رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، اوسطی ، قلی زاده ، خمسه ، عالمی ، ملائی
غائبین : – میهمان :    
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و ادارات و سازمانها و نامه های مردمی
           

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص مسائل و مشکلات زمینهای جبارزاده – زمین های شلویری (بحث            آماده سازی) – دارالقرآن – حوزه – کانون پرورش فکر جوانان – مطالبی ارایه نموده و خواستار اعلام مستندات زمینهای شلویری و مبلغ زمینهای شرکت شهرصنعتی البرز به شورای اسلامی شهر شدند .

 

نتایج مصوبات :

 سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 720 مورخ 15/2/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری ورزشگاه یادگار امام(ره) به صورت اجاره بها به پیوست تصویر کارشناسی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . و مقرر گردید از طریق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها بصورت «مزایده» انجام و فقط جهت استفاده ورزشی واگذار و موارد دیگر به صورت موردی با مجوز شورای شهر قابل اجرا می باشد .

2- نامه شماره 979 مورخ 27/2/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز اصلاح ضریب پیمان قرارداد پروژه کمربندی غربی که از طریق ماده 19 به شرکت شمس عمران وابسته به وزارت دفاع طی مجوز شماره فوق 537/ص/14 مورخ 7/2/95 واگذار شده از 37/1 به 3763/1  جهت تسریع در انعقاد قرارداد نهایی و شروع عملیات اجرایی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- «««اصلاحیه»»» – در خصوص بند 2 نامه شماره 1022/11 مورخ 28/02/95 فرمانداری محترم شهرستان البرز مبنی بر عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در توافق با مالکین مذکور به استحضار می رساند : همانگونه که به صراحت در مفاد صورتجلسه کمیته فنی شهرداری مقرر شده بدلیل وقوع پلاک ثبتی 1152 در داخل محدوده ، 35%

سهم مالکین و 65% سهم شهرداری لحاظ شده است و در خصوص سایر پلاکهای مورد توافق 30% سهم مالکین و 70% سهم شهرداری لحاظ شده که در واقع از اراضی خود مالکان 30% و 35% سهمی آنان در نظر گرفته  شده است و اراضی آنان از جایی دیگر تامین نخواهد شد سهم مالکان از زمین خود آنها تامین خواهد شد و شهرداری پیگیری موضوع الحاق زمین به محدوده خدماتی است و مشروط به تصویب موضوع در کمیسیون ماده 5 می باشد .

4- تعداد 10 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز ، اداره بهزیستی شهرستان البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .