شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 334

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 334 تاریخ جلسه: 8/10/1395 ساعت : 30/20 مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 3  
اعضا : (حاضرین) آقایان :  رفائی نژاد ، قدمی ، حسنی ،  ملائی ، اوسطی ، قلی زاده ، جهانی ، عالمی ، خمسه  
غائبین آقایان :  – میهمان (آقایان): مهندس لطفی (شهردار) یوسفی (خدمات شهر) ، خطمی (مسئول املاک) و پرسنل واحد املاک  
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی  
پس از تلاوت قرآن جناب آقاي محمد رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .
نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 6198/ص/14 مورخ 23/9/95  شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه کردن  مبلغ 237.976.124 ریال جهت بخشش صدور هزینه جواز ساخت دفتر امام جمعه محترم شهر الوند از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 و منظور نمودن به حساب کد درآمدی 1202 ، 1203 ، 1204 ، 3108 ، 1419 و 3115 و پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره6413/ص/19 مورخ 1/10/95 شهرداری الوند موضوع: درخواست صدور مجوز واگذاری بهره برداری و راه اندازی غرفه های بازارچه واقع در انتهای خیابان شهید مطهری که بلااستفاده مانده و در حال فرسایش می باشد حسب درخواست تعدادی از کسبه های شهر جهت اجاره غرفه این بازارچه از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . و مقرر گردید فقط به یک شخص واگذار گردد .

3- نامه شماره 11483/ص/19 مورخ 5/10/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری 3 قطعه زمین به شماره های 56-F ، 73-F و 74-F  با قیمت کارشناسی به سازمان اتوبوسرانی جهت پرداخت مابقی یارانه سال 95 به مبلغ 4.700.000.000 ریال به استناد نامه شماره 6157 مورخ 29/9/95 سازمان اتوبوسرانی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 11668/ص/13 مورخ 7/10/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز فروش سهام شرکت شهرصنعتی کرمانشاه به پیوست نامه شماره 2275/2/501/237/م مورخ 5/10/95 شرکت شهرصنعتی البرز ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید شرکت شهرصنعتی البرز بر اساس قیمت کارشناسی که به پیوست می باشد نسبت به فروش سهام خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی در شهرصنعتی کرمانشاه اقدام نماید .  

5- نامه شماره 4917/ص/19 مورخ 2/8/95  شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تفکیک ملک آقای قربان مقدم مالک قطعه زمینی واقع در جنوب بلوار آزادگان ، جنب بوستان ملت با توجه به صورتجلسه کمیته فنی به شماره 5379 مورخ 2/8/95 به نسبت 42 درصد سهم مالک با کاربری مسکونی و 58 درصد سهم شهرداری و در صورت عدم تامین سهم مالک در زمین فوق از قطعات تفکیکی شهرداری با قیمت کارشناسی تامین گردد، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- نامه شماره 3522/ص/19 مورخ 10/6/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تمدید قرارداد شرکت ایرانسل بابت اجاره محل دکل مخابراتی واقع در پارک ملت و پارک ارم به مدت دو سال با افزایش 15 درصد نسبت به اجاره بهای سال قبل ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

7- پیشنهاد شماره 3177 مورخ 7/10/95 چند تن از اعضای محترم شورا در خصوص طرح مجدد نامه شماره 6103/ص/14 مورخ 20/9/95 شهرداری الوند موضوع درخواست مساعدت مالی جهت هزینه کفن و دفن مرحوم عطاءاله محمدی به مبلغ 1.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 مورد موافقت قرار گرفت و همچنین  مقرر گردید آقای اباسعد پیرمحمدی بخاطر  حسن خلق و رضایت شهروندان محترم از اخلاق و رفتار مشارالیه از طرف شهردار محترم الوند مورد تشویق قرار گیرند ، مراتب جهت اقدامات بعدی به شهرداری الوند ارسال گردید .

8- تعداد 14 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .