شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 329

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 329 تاریخ جلسه: 16/9/1395 ساعت : 30/8 مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان :  رفائی نژاد ، قدمی ، حسنی ، خمسه  ، ملائی ، اوسطی ، قلی زاده ، جهانی
غائبین آقایان : آقای عالمی میهمان (آقایان): حاج آقا حسینی (رییس اداره تبلیغات اسلامی شهر الوند)
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي محمد رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .
نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 6018/ص/14 مورخ 16/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 4.000.000 ریال جهت مساعدت مالی به آقای محبعلی ایجادی جهت مداوای بیماری همسرش از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 5887/ص/14 مورخ 9/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 20.000.000 ریال به آقای موسی بیگلری جهت مساعدت مالی بابت رهن خانه و عودت آن بعد از یکسال که بحساب بدهی آقای موسی بیگلری منظور خواهد شد، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 5991/ص/14 مورخ 15/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 29.500.000 ریال به شرکت تبلیغات اسطوره جهت هزینه چاپ بنر مربوط به سال 94 از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 5510/ص/14 مورخ 25/8/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال به مسجد امام حسن مجتبی(ع) جهت مساعدت مالی از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 5933/ص/25 مورخ 13/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 2.357.000 ریال به مرحومه کبری میرزانیا جهت کمک مالی بابت 50% از هزینه های کفن و دفن نامبرده از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .

6- تعداد 20 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .

 

 

1