شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 327

متن مصوبه

دسته :
عمومی
شماره جلسه : 327 تاریخ جلسه: 7/9/1395 ساعت : 30/14 مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 3
اعضا : (حاضرین) آقایان :  رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، خمسه  ، ملائی ، اوسطی ، قلی زاده ، عالمی
غائبین آقایان :  – میهمان (آقایان): –
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی
پس از تلاوت قرآن جناب آقاي محمد رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .
نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 5849/ص/14 مورخ 7/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 10.000.000 ریال به دبیرستان تازه تاسیس خوارزمی بابت کمک مالی با عنایت به صورتجلسه شماره 4 مورخ 9/4/95 آموزش و پرورش شهرستان البرز از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه در صورت تصویب ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

 

2- نامه شماره 5733/ص/14 مورخ 2/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 65.000.000 ریال به شورای تامین شهرستان البرز جهت پشتیبانی و تقویت بنیه انتظامی از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه در صورت تصویب، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 5773/ص/14 مورخ 3/9/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 6.000.000 ریال به خانم سونا فکری بابت مساعدت مالی از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 5480/ص/19 مورخ 23/8/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز انعقاد قرارداد با شرکت رایتل جهت   نصب 3 عدد دکل مخابراتی در الوند و نصرت آباد با توجه به صورتجلسه کمیته فنی و با توجه به جانمایی صورت گرفته با اخذ ماهیانه 15.000.000 ریال بابت هر دکل ، مطرح و با اخذ مبلغ 20.000.000 ریال بابت هر دکل ماهیانه مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 1970/ص/19 مورخ 8/4/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوزواگذاری سند به کلانتری شماره 11 الوند با توجه به اینکه پلاک مزبور قطعه 147 فرعی از یک فرعی 15 اصلی بوده با توجه به نقشه تفکیکی پیوست به مساحت 6/6588 مترمربع، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . و مقرر گردید قیمت منطقه ای مشخص شود .

6- پیشنهاد شماره 2922 مورخ 7/9/95 چند تن از اعضای محترم شورا در خصوص ساختن قبور دو طبقه با توجه به تقاضای زیاد مردم در خصوص خرید قبر در کنار عزیزانشان و همچنین بهینه سازی و کمبود زمین مطرح و مراتب جهت اقدام جدی و ارسال گزارش به شورای اسلامی شهرالوند  به شهرداری الوند ارسال گردید .

13- پیشنهاد شماره 2924 مورخ 7/9/95 چند تن از اعضای محترم شورا در خصوص ساخت جایگاهی جهت نشستن و جان پناه در  سه راه بویین زهرا با توجه به فصل سرما و یخبندان و نیاز مبرم به ساخت جایگاه مذکور مطرح و مراتب جهت اقدام و نصب هر چه سریعتر این جایگاه  به شهرداری الوند ارسال گردید .

7- تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .