شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 313

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 313 تاریخ جلسه: 6/7/1395 ساعت برگزاری : 6 صبح مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان :  رفائی نژاد ،  قدمی ، جهانی ، حسنی ، خمسه  ، عالمی ، ملائی ، اوسطی ، قلی زاده
غائبین آقایان :   میهمان (آقایان) :  مهندس لطفی (شهردار محترم الوند) 
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا و شهردار الوند تقدیر و تشکر نمودند .

نتایج مصوبات :

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 4225/ص/14 مورخ 5/7/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 4.087.500 ریال به مرحوم سید خلیل عابدی بابت هزینه کفن و دفن از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 4222/ص/14 مورخ 5/7/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 4.087.500 ریال به مرحوم مکرمه عبدی بابت هزینه کفن و دفن از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17  ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- پیشنهاد شماره 2115 مورخ 6/7/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین مبنی بر انتقال مستقیم فوت شدگان در بیمارستانهای شهر قزوین به مزار شهر الوند جهت کفن و دفن ، مطرح و مراتب جهت اقدامات بعدی به دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین ارسال گردید .

4- پیشنهاد شماره 2116 مورخ 6/7/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر نارضایتی اکثر شهروندان محترم از واحد کفن و دفن شهرداری و فکر اساسی در خصوص نیروهای مستقر در این واحد که متخصص و مسئولیت پذیر باشند جهت حصول رضایت شهروندان توسط شهردار محترم ، مطرح و مراتب جهت اقدامات بعدی به شهرداری الوند ارسال گردید .

5- تعداد 16 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، اداره برق شهرستان البرز  ، و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .