شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 293

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه :293 تاریخ جلسه:22/4/1395 ساعت برگزاری : 30/6 صبح مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان : رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، اوسطی ، خمسه ، عالمی ، ملائی ، قلی زاده
غائبین آقایان :   – میهمان : آقایان لطفی شهردار – یوسفی مسئول خدمات شهری
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای شورا و شهردار تقدیر و تشکر نمودند .

 

نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 2119/ص/14 مورخ 13/4/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز خرید لوازم تجهیزات ورزشی و تفریحی پارکی با اعتباری بالغ بر 3.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 306000 از شرکتهای واجدشرایط ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- پیشنهاد شماره 1247 مورخ 22/4/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر اقدام عاجل جهت اجرای طرح نیمه کاره بیست ساله خیابان یادگار امام (ره) جهت تملکات آن خیابان و جدولگذاری و آسفالت آن ، مطرح و مراتب جهت اقدامات بعدی به شهرداری الوند ارسال گردید .

3- تعداد 10 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .