شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 285

متن مصوبه

دسته :
عمومی
شماره جلسه :285 تاریخ جلسه:25/3/1395 ساعت برگزاری : 5 صبح مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 3
اعضا : (حاضرین) آقایان : قدمی ، جهانی ، حسنی ، اوسطی ، قلی زاده ، خمسه ، عالمی ، ملائی
غائبین : رفائی نژاد میهمان : آقایان  لطفی شهردار ، شکور (اتوبوسرانی) ، حسین پور (آتش نشانی)   
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا و شهردار محترم الوند در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .

نتایج مصوبات :

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 7581/ص/19 مورخ 22/12/1394 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک ملک آقای سید غفار موسوی و شریک واقع در بلوار سهروردی ، جنب مجتمع 128 واحدی البرز به مساحت 22000 مترمربع با کاربری فضای سبز برابر طرح جامع با قیمت پایه کارشناسی و معوض آن از قطعات تفکیکی غرب بلوار معلم با قیمت پایه کارشناسی تهاتر گردد ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 1268/ص/14 مورخ 9/3/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 164.507.708 ریال به شرکت پارس رسپینا بابت صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره 2804 مورخ 29/4/94 با موضوع زیرسازی و روکش آسفالت معابر الوند و نصرت آباد از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 پس ازکسر کسورات قانونی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

3- نامه شماره 934/ص/14 مورخ 26/2/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 140.000.000 ریال به شرکت پدیده نوین ابنیه و معماری پنام بابت صورت وضعیت قطعی پروژه المان شهدای گمنام شهر الوند به شماره قرارداد 4350/د مورخ 28/5/93 از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 پس از کسر کسورات قانونی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

4- نامه شماره 1658/ص/19 مورخ 24/3/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری املاک باقی مانده از تملک و همچنین ملک های تفکیکی که قطعه های ناقصی به عنوان سهم شهرداری به شهرداری واگذار گردیده و فقط قابل تجمیع با ملک مجاور می باشد خارج از طرح تشریفات و با قیمت کارشناسی به املاک مجاور ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

5- نامه شماره 1657/ص/14 مورخ 24/3/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 45.750.000ریال به شرکت فن آوری اطلاعات هگمتانه بابت دریافت حق الزحمه پشتیبانی شبکه ارتباطی طبق قرارداد 6489 مورخ 29/9/94 از آبان لغایت اسفندماه از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

6- نامه شماره 1269/ص/19 مورخ 9/3/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک مقدار زمین در طرح رفته آقای جواد شاهویردی مالک قطعه زمینی به مساحت 190 مترمربع واقع در ناحیه شهری نصرت آباد ، خیابان گلستان ، کوچه یاس 5 که به مساحت 5/48 مترمربع در طرح خیابان قرار گرفته و با اعلام واحد عمرانی گذر موجود نیز جدول گذاری شده است ، مطرح و مقرر گردید در هنگام صدور پروانه تراکم عقب نشینی رایگان مساعدت به عمل آید .

7- نامه شماره 352/ص/14 مورخ 29/1/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز خرید آسفالت از کارخانه آسفالت کاسپین به مقدار 30769 تن آسفالت از قرار هر تن آسفالت 1.300.000 ریال جمعاً 40.000.000.000 ریال از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

8- نامه شماره 573/ص/19 مورخ 8/2/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک 4 مورد از خانه های موسوم به علی آباد به مالکیت آقایان اژدر و مهرداد گنجی و نوروزعلی بال جهانی و احمد دوستی و توافق با نامبردگان و نظریه شهرداری (کمیته فنی شهرداری)، مطرح و  ردیف شماره 3 با مبلغ 150.000.000 ریال و ردیف شماره 4 با مبلغ 210.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت .

9- نامه شماره 1333/ص/19 مورخ 11/3/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز تملک ملک آقای ایوب علیزاده واقع در خیابان بهشتی ، کوچه شهید کریمی ، با توجه به اینکه ملک نامبرده 70 مترمربع می باشد که 82/35 مترمربع عقب نشینی دارد و از ملک نامبرده حدوداً 34 مترمربع باقی می ماند و آن هم 2 متر در 17 متر که قابل ساخت نیست و با توجه به وضعیت نمناک بودن ملک و همچنین وضعیت مالی مالک ، اعضاء کمیته فنی شهرداری با مالک به توافق رسیدن که ملک موردنظر طبق قیمت روز به مبلغ 500.000.000 ریال که هر متر حدوداً 7.150.000 ریال تملک نماید ، مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه در هنگام خرید مالک استعلام عقب نشینی را از شهرداری اخذ کرده و با علم و اطلاع مبنی بر عقب نشینی ، قابلیت تملک ندارد .

10- نامه شماره 1653/ص/14 مورخ 24/3/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال به خانم سکینه عباسی از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 ، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .

11- پیشنهاد شماره 889 مورخ 25/3/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر اعلام به سنگ تراشان مستقر در مزار مبنی بر خودداری از حک کردن عکس بانوان بر روی قبور الوند و نصرت آباد ، مطرح و مراتب جهت اقدامات بعدی به شهرداری الوند ارسال گردید .

12- تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .