شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 272

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 272 تاریخ جلسه:7/2/1395 ساعت برگزاری : 6 صبح مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان : رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، اوسطی ، قلی زاده ، خمسه ، عالمی
غائبین : دکتر ملائی میهمان : اهالی خیابان یادگار امام (ره)
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا، شهردار الوند و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .

نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 145-3416 س ق مورخ 5/2/95 مرکز بهمن سبز حوزه هنرهای سبز در خصوص احداث سینمای استاندارد در شهر الوند و درخواست در اختیار قرار دادن سالن  ، مطرح و جهت تصمیم گیری نهایی با هماهنگی کمیسیون فرهنگی به شهرداری ارسال شد . 

2- نامه شماره 1327 مورخ 5/2/95 کتابخانه های عمومی شهرستان البرز در خصوص دو شیفته کردن کتابخانه دانش ناحیه شهری نصرت آباد ، مطرح و مقرر شد لوح تقدیر و تشکر صادر شود .

3- نامه شماره 356 مورخ 29/1/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست انعقاد قرارداد با آقای مهدی خانزاده جهت بکارگیری مشاور بیمه ای جهت بازرسی دفاتر قانونی شهرداریها از تاریخ 1/1/82 تا 30/12/91 از محل اعتبارات وظیفه خدمات ماده 5  ، مطرح و مقرر گردید ریز بدهی و اقدامات انجام شده و شرکت های بدهکار و علت قصور و زمان بدهی که مربوط به کدام مدیر مالی بوده به شورا ارسال گردد .

4-نامه شماره 121/ش مورخ 11/12/94 سازمان آتش نشانی شهرداری الوند موضوع : درخواست ارایه طریق در خصوص بکارگیری 4 نفر از نیروهای جدید آتش نشان و یک نفر آتش نشانی راننده پس از طی مراحل قانونی (آزمون و مصاحبه) معرفی شده به سازمان آتش نشانی ، مطرح و مقرر گردید کلیه مکاتبات شهرداری و استانداری جهت تصمیم گیری نهایی به شورا ارسال گردد .

5- نامه شماره 178 مورخ 29/1/95 ساکنین مجتمع نخ البرز در خصوص فرسوده بودن ساختمان و تقاضای تملک مجتمع مذکور توسط ارگان ها ، نهادها و شهرداری ، مطرح و بایگانی شد .

6-  تعداد 10 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .