شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 267

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 267 تاریخ جلسه :22/1/1395 ساعت برگزاری : 3 بعدازظهر مکان جلسه : دفتر شورا تعداد صفحات : 2
اعضا : (حاضرین) آقایان : رفائی نژاد ، قدمی ، جهانی ، حسنی ، ملائی ،  اوسطی ، عالمی ، قلی زاده ، خمسه
غائبین : – میهمان : کانون بازنشستگان شهرستان البرز
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد آغاز گرديد.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر و تبریک سال نو و آرزوی خوشبختی و سلامت از حضور اعضای محترم شورا ، شهردار الوند و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .

نتایج مصوبات :
سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد

1- نامه شماره 225 مورخ 22/01/1395 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت و هزینه مبلغ 700.000.000ریال به اداره آموزش و پرورش شهرستان البرز جهت هدایای هفته بزرگداشت مقام معلم از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 7701 مورخ 25/12/1394 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 26.758.422 ریال به شرکت ابراج آسمان جهت کارسازی به حساب اداره دارایی بابت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سال 1389 با توجه به اخذ گواهی اداره دارایی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- پیشنهاد شماره 98 مورخ 22/1/95 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر ، گشودن کتابخانه دانش ناحیه شهری نصرت آباد شیفت بعدازظهر بنا به درخواست مکرر شهروندان ناحیه شهری نصرت آباد خصوصاً محصلین با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات و کنکور 95 ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مراتب با نظر مساعد جهت اقدامات بعدی به انجمن کتابخانه شهرستان البرز ارسال گردید .

4- نامه شماره 26/ش مورخ 13/11/1394 سازمان اتوبوسرانی شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز واگذاری        4 دستگاه شهاب رنو بازسازی شده به شرکت پویا مهر ایرانیان با ترک تشریفات مربوطه جهت راه اندازی خط الوند مهرگان با شرایط دریافت مبلغ بصورت نقد ، مطرح و کلیات طرح مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید قیمت کارشناسی به شورای اسلامی شهر اعلام گردد .  

 

5- نامه شماره 6854 مورخ 21/11/1394 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز توافق با مالکین پلاکهای ثبتی 144-145-148-149-150-154 و 1152  و لزوم توافق با مالکین پلاک 154 به مساحت 58/50468 مترمربع به استناد صورتجلسه کمیته فنی مورخه 17/8/94 به نسبت 30درصد در سهم مالکین و 70 درصد در سهم شهرداری جهت احداث پارک بیست هکتاری و نیز احداث کمربندی شمالی شهر الوند ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6- نامه شماره 6856 مورخ 21/11/1394 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز توافق با مالکین پلاکهای ثبتی 144-145-148-149-150-154 و 1152  و لزوم توافق با مالکین پلاک 1152 به مساحت 16210 مترمربع واقع در محدوده طرح جامع شهر با کاربری فضای سبز به نسبت 35 درصد در سهم مالکین و الباقی 65 درصد در سهم شهرداری (موضوع تحت آخر صورت جلسه کمیته فنی مورخ 17/8/94) جهت احداث پارک بیست هکتاری و نیز احداث کمربندی شمالی شهر الوند ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

7- نامه شماره 4752 مورخ 19/08/1394 شهرداری الوند موضوع : درخواست اجرایی نمودن توافقات آقای امید رجبی به وکالت از مالکین اراضی موضوع صورتجلسه مذکور به نشانی الوند، بلوار سهروردی، پشت ورزشگاه کارگران به شماره پلاک ثبتی 144- 145- 148- 149- 150 154 1152 به شماره پرونده 20847 که مجموعاً به مساحت 21/759438 مترمربع ، مطرح و با نسبت 30درصد سهم مالک و 70درصد سهم شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ضمناً مجوز صادره به شماره 2486 مورخ 4/11/95 شورا کان لم یکن اعلام می گردد .

8- تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .