شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 260 مورخ 11/12/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و شصت مین جلسه شورا (فوق العاده) در مورخ 11/12/94 شب سه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي مهندس قدمی نایب رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و  شب بخیر  از حضور اعضای محترم شورا و آقای لطفی شهردار الوند و آقایان مهندس دارابی مسئول واحد عمران ،  جمشید محمدی مسئول واحد مالی ، سعید مرادی مسئول حسابداری، خیراله لطفی مسئول واحد درآمد ، مهندس معروفی مسئول خدمات شهر تقدیر و تشکر نمودند .

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس قدمی دستور بررسی اصلاح و متمم بودجه سال 94 شهرداری و بودجه سال 1395 را در دستور کار قرار داده و پس از بحث و بررسی متمم بودجه سال 94 با مبلغ 400.000.000.000 ریال (متمم جاری با مبلغ 17.200.000.000 ریال) و بودجه سال 1395 با مبلغ 800.000.000.000 ریال (عمرانی 61.500.000.000 ریال ، جاری 18.500.000.000 ریال ) به تصویب رسید. ضمناً محل درآمدها از موارد ذیل می باشد  :

– از محل وصول عوارضات معوقه 400.000.000.000 ریال

– از محل ارزش افزوده مبلغ 250.000.000.000 ریال

– از محل سایر درآمدها 150.000.000.000 ریال

در پایان مقرر گردید اولویت های بودجه بر اساس لیست شهرداری الوند منهای پروژه تکمیل دارالقران و پروژه ده هکتاری ناحیه شهری نصرت آباد انجام گردد .

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

 

1- نامه شماره 6390 مورخ 4/11/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز متمم بودجه سال 1394 شهرداری الوند به مبلغ 400.000.000.000 ریال به شرح ذیل :

* درآمد پیش بینی شده                               400.000.000.000 ریال

* وظیفه خدمات اداری                                  42.936.420.000 ریال

* وظیفه خدمات شهری                                129.700.552.027 ریال

* وظیفه عمران شهری                                  227.363.027.973 ریال

مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- نامه شماره 6179 مورخ 26/10/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز تصویب بودجه سال 1395 شهرداری در اجرای بخشنامه بودجه سال 1395 شهرداریهای کشور و با توجه به ماده 67 قانون شهرداریها و ماده 23 ، 25 ، 26 و 27 آیین نامه مالی شهرداریها با جمع درآمد پیش بینی شده به مبلغ 800.000.000.000 ریال و اعتبارات جاری (وظیفه خدمات اداری و اعتبارات وظیفه خدمات شهری) معادل 190.000.000.000 ریال و وظیفه عمران شهری به مبلغ 610.000.000.000 ریال با استناد به ماده 68 قانون شهرداریها در سهم اعتبارات مذکور پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید .

3- تعداد 14 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز، پیمانکار فضای سبز شهرداری و اداره بهزیستی شهرستان البرز و کمیته امداد شهرستان البرز ارسال گردید .