شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 257 مورخ 4/12/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و پنجاه هفتمین جلسه شورا در مورخ 4/12/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و  شب بخیر   از حضور اعضای محترم شورا و آقای لطفی شهردار الوند و آقایان ترابی مشاور مالی شورا ، مکاری مشاور مالی شهرداری ، مهندس باقری ، مهندس جواد خطمی ، مهندس دارابی ، جمشید محمدی ، سعید مرادی و خیراله لطفی تقدیر و تشکر نمودند .

در ابتدای جلسه جناب آقای رفائی نژاد دستور بررسی اصلاح و متمم بودجه سال 94 شهرداری را در دستور کار قرار داده و پس از بحث و بررسی مقرر گردید برای جلسه آینده شهرداری و آقای مرادی مواردی را اصلاح و مجدداً به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند .

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 7100 مورخ 3/12/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 11.824.315.265 ریال از محل واریزی ارزش افزوده به معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی استان قزوین و دستورالعمل شماره 10663/200 مورخ 3/5/90 در خصوص تشکیل ستاد توسعه هماهنگی امور اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بهینه سازی فضاهای اداری ساختمان متعلق به اداره کل امور مالیاتی شهر الوند ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- تعداد 8 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز، بانک صادرات شعبه الوند و شرکت های شهرستان البرز ارسال گردید .